Video Content

[SPC MD1 Player Interivew] ชญาวัต ศรีนาวงษ์ & ชัยวัฒน์ บุราญ

SPC Interview: บทสัมภาษณ์ของ "กัปตันบี" ชญาวัต ศรีนาวงษ์ และ “บอล” ชัยวัฒน์ บุราญ สองผู้เล่นของทัพ “เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการซิตี้ หลังเกมที่พบกับ “กว่างโซ้งมหาภัย” สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด