SPCFC News Details

SPC: อีกหนึ่งวิธีป้องกันไวรัส โควิด-19 ได้ดีที่สุดคือ การล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

อีกหนึ่งวิธีป้องกันไวรัส โควิด-19 ได้ดีที่สุดคือ การล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์  เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆมากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัส และนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้

ดังนั้นจึงต้องล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้าให้มากที่สุด 

 

#Samutprakancity #SPC #Forwardsamutprakan #เขี้ยวสมุทร