SPCFC News Details

SPC : 1 พฤษภาคม “วันแรงงานแห่งชาติ”ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

1 พฤษภาคม “วันแรงงานแห่งชาติ”ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

เราจะสู้... เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน ให้ผ่านโรคนี้ไปให้ไดั ✌️

#Samutprakancity #SPC #Forwardsamutprakan #สมุทรปราการซิตี้