SPCFC News Details

SPC Activities: ทีมการตลาด “เขี้ยวสมุทร” เดินทางไปเยี่ยม คุณธนดล คำจริง ผู้จัดการแผนกการตลาดบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

ทีมการตลาด “เขี้ยวสมุทร” เดินทางไปเยี่ยม คุณธนดล คำจริง ผู้จัดการแผนกการตลาดบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ที่ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด หรือ“น้ำมันพืชกุ๊ก” พร้อมหารือในการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

 

#Samutprakancity #SPC #Forwardsamutprakan #เขี้ยวสมุทร