SPCFC News Details

SPC Activities: ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม กลั้นหายใจแล้วพิมพ์คำว่า “เขี้ยวสมุทร”

ผู้โชคดีได้รับ หมวกแก็ปSPC ได้แก่

1. Saran Suwannasri
2. Adun Kamontung
3. Dunyawat Srisuphan

ทางทีมงานขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมทุกท่าน และจะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทาง อินบ็อกซ์ 

#Samutprakancity #SPC #Forwardsamutprakan #สมุทรปราการซิตี้